Den norske aksjeporteføljen hadde i mai måned en avkastning på +5,16 %. Resultatet er 0,04 % svakere enn referanseindeksen – OSEFX – som på sin side endte opp 5,19 %. Eika Norge er med det opp 15,86 % hittil i år, hvilket er 3,72 % bedre enn OSEFX. 

Makro                                                                                                                                                                                                                                                               

Lange renter sank litt tilbake i mai etter at FED, sentralbanken i USA, gikk langt i å signalisere at ytterligere rentehevinger ikke var noe de vurderte. Styrken i amerikansk økonomi og inflasjonstallene er ennå så sterke at markedet er skeptisk til rentekutt i år. Det er nå priset inn om lag 1,5 rentekutt i 2024. Kronen styrket seg med 2-4 % mot de viktigste valutaene i løpet av mai, men er fremdeles på historisk sett svakt nivå. 

Oljeprisen falt ca. 5 USD per fat i mai. Risikopremien knyttet til den spente situasjonen i Midtøsten har avtatt, og de siste lagertallene indikerer at oljemarkedet er mindre stramt enn for 2-3 måneder siden. Gassprisen har imidlertid gått kraftig opp i løpet av mai. Etterspørselen i Europa er fremdeles svak og fallende, men Asia drevet av Kina har kommet sterkt tilbake. Europeiske gasspriser er på bakgrunn av dette opp 15-20 % i mai. Dette har mere enn motvirket fallet i olje for flere av de norske energiselskapene.. 

Norge Porteføljen

Kongsberg Gruppen var sterkeste absolutte bidragsyter i mai. Selskapet skal ha kapitalmarkedsdag 4. juni, og markedet forventer at selskapet skal løfte fremtidsutsiktene betydelig. Markedet forventer at selskapet skal ekspandere ut i flere land, bygge ut eksisterende produksjonslinjer og automatisere driften. Markedet har dermed høye forventninger til kapitalmarkedsdagen, og aksjekursen endte opp hele 15,70 % i mai.

Schibsted var også sterk i mai. Selskapet kunngjorde at de betaler ut 18 milliarder kroner i utbytte i juni måned, og fristen for å få med seg godtgjørelsen var 31. mai – dette skapte to effekter. Først solgte utenlandske investorer som må betale utbytte på kildeskatt. Deretter kjøpte norske investorer som ville ha med seg utbytte. I sum endte aksjen opp 15,91 % i mai måned.

Lagerløsningsselskapet Autostore hadde en svak kursutvikling gjennom mai måned. De solgte ned en del av beholdningen sin i midten av februar og låste aksjene sine til midten av mai.

Vinnere       
  • Schibsted ASA B 15,91 %
  • Kongsberg Gruppen               15,70 %
  • Frontline Ltd.                   13,67 %        

                                                                                                                                                       Tapere

  • Bakkafrost P/F           -13,54 %    
  • Salmar ASA                         -  8,98 %
  • Autostore Holding AS         -  7,50 %

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.