Priser og vilkår

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser. Nye lån gjeldende fra 21. desember, eksisterende lån gjeldende fra 2. februar.

Smålån - priser

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Sparing - priser gjeldende fra 2. februar 2023

Kredittkort - priser

Dagligbank - priser

Reklamasjon - priser

Kontoer - priser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Kontoer - prisliste bedrift

Betalingstjenester bedrift - priser

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen