Priser og vilkår

Oversikt over priser, renter og gebyrer. For bedrifter se nederst på siden.

Boliglån - priser

Forbrukslån og refinansiering

Billån - priser

Lån til andre kjøretøy og båt - priser

Sparing

Kredittkort - priser

Dagligbank - priser

Reklamasjon - priser

Kontoer - priser

Sparing i fond - priser

Forsikring - priser

Bedrift

Kontoer - prisliste bedrift

Betalingstjenester bedrift - priser

Sammenlign priser

Du kan sammenlikne våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen