RESULTATER

Eika Kreditt hadde en avkastning på 0,75% i oktober.
Hittil i år er avkastningen 3,16%. 

MARKEDSUTVIKLING

Det norske High Yield-markedet hadde en flat kursutvikling siste måned, mens kredittspreadene har falt internasjonalt i oktober.  Rentenivåene har steget videre i pengemarkedet og bidrar også til at Investment Grade-papirer er mer attraktive enn vanlig sammenlignet med bankinnskudd. 

RESULTATBIDRAG/ PORTEFØLJEOPPDATERING

Den største positive bidragsyteren til avkastningen siste måned var Boa OCV.
Nye poster siste måned er Danske Bank fondsobligasjon og Castellum, mens vi har solgt ut Corem. 

Gjennomsnittlig løpetid er 1,77 år og rentedurasjonen er 0,42.
 

UTSIKTER

Kredittmarginene er nå høyere enn historiske gjennomsnittsnivåer. Sentralbankene er i ferd med å avslutte sine obligasjonskjøp, men misligholdsratene er lave.
 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.