Båtforsikring

Båtforsikring

Fritidsbåter registrert i Småbåtregisteret eller Securmark kan forsikres hos oss.


Båt Pluss Maskinskade Kasko Brann/tyveri
       
Opplagsutstyr inntil 15 000 kroner
Fastmontert utstyr
Løsøre inntil 30 000 kroner
Ekstrautgifter ved henting av båt med personskade
Skader på drivstoffsystem

Erstatning overnatting ved reparasjon


Bruddskader i maskinell utrustning
Skade på tilbehør

Transport av skadet båt

Redning

Bergelønn


Tyveri


Brann


Ulykke*


Ansvar*Egen forsikring som kan kjøpes som et tillegg på alle forsikringsalternativene. Se fullstendige vilkår (pdf).