Odal Sparebank er en ansvarlig samfunnsaktør, med visjon om å skape merverdi for kunder og lokalsamfunn. Det gjør vi blant annet gjennom en årlig gavetildeling. Fristen for å søke om årets gavemidler er nå utløpt, og her er en oversikt over de som fikk tildelt gavemidler for 2022.

Kriterier for tildeling av gavemidler

Odal Sparebank prioriterer tildeling til:

 • Tiltak som involverer barn og unge i våre markedsområder
 • Tiltak som bidrar positivt innen FNs bærekraftmål innenfor god helse og utdanning
 • Tiltak med fokus på inkludering av alle
 • Formål som er innovative og skaper næringsutvikling
 • Formål som har verdi og nytte over tid

Gavemidler gis ikke til:

 • Politiske og religiøse organisasjoner
 • Miljøskadelige formål
 • Formål i strid med god forretningsskikk
 • Prosjekter som virker diskriminerende med hensyn til etnisitet eller nasjonalitet
 • Prosjekter med uryddig økonomi eller uklar organisering
 • Oppgaver som i hovedsak tilligger det offentlige
 • Privatpersoner