En stor del av voksenlivet går ut på å ha økonomisk balanse. Inntekten skal matche utgiftene. Kanskje klarer du å spare litt? Kanskje kan du til og med få råd til en båt eller en hytte med litt hjelp fra banken? Og så ser du for deg idylliske stunder sammen med kjære og nære.

Men hvordan står det til i den andre enden av skalaen? Hva skjer med livskvaliteten din den dagen du blir ute av stand til å jobbe? Marginene mellom oppfylte drømmer og et strevsomt liv kan være forbausende små.

Det skjer ikke meg
Vi mennesker er heldigvis såpass optimistiske at vi ikke går rundt og frykter alvorlig skade og sykdom på daglig basis. Men statistikken viser at det er lurt å ha en plan i tilfelle ulykken likevel skulle være ute. Tall fra NAV viser nemlig at så mange som 318.000 personer mottok uføretrygd i fjor. Antall mottakere av uføretrygd sett i forhold til befolkningen var 9,5 prosent per 30. september 2016. Dette er en betraktelig større andel enn vi liker å tro.

Lever du i et parforhold, betyr disse tallene at det er hele 15 prosent sannsynlighet for full arbeidsuførhet for én av partene, mens dere er i alderen 20 til 50 år.

Hva får du å leve av, egentlig?
Når vi forsikrer bil og bolig er det for å unngå en stor økonomisk belastning om disse skulle gå tapt. Når det kommer til personskade, sykdom og død virker det økonomiske aspektet litt uhørt å snakke om. Den emosjonelle byrden er naturligvis det første vi tenker på. Men om du skulle oppleve et alvorlig inntektstap kan en vond byrde bli enda tyngre å bære. Som ufør får du mellom 33 og 66 prosent av din tidligere lønn i uføretrygd fra folketrygden. Avhengig av hvilken uføreforsikring du kjøper, kan du sikre deg 80-100 prosent av inntektstapet. Det bidrar forhåpentligvis til en langt større ro i en krevende situasjon.

En stabil hverdag - uansett hva
Den krevende omstillingen og sorgen som gjerne følger det å bli ufør er mer enn nok å bekymre seg over, om en ikke skal måtte slite for å få det økonomiske til å gå opp også.

Et slikt inntektstap har innvirkning på hverdagen til både deg og familien din.

Uføreforsikring sørger for at du kan ha en trygg og forutsigbar økonomi, selv om du skulle havne i en situasjon der du ikke er i stand til å jobbe. Derfor er dette kanskje én av dine viktigste forsikringer. Snakk med din lokale rådgiver om uføreforsikring, og om helheten i dine forsikringer. Jo yngre du er, desto viktigere er kjøp av uføreforsikring for deg. Dette fordi folketrygdens ytelser er basert på antall år i arbeidslivet og din lønn.