Håndverkerforsikring

Uansett størrelsen på din bedrift er behovet for forsikringer likt for hele bransjen. Vi gir deg som håndverker en komplett forsikring, og sikrer deg dersom noe skulle skje.
  • Dekker håndverkers plikt til å holde kontraktsarbeidet forsikret
  • Forsikringen dekker verktøy og utstyr, uavhengig av hvor dette befinner seg
  • Plutselige og uforutsette skader er dekket, inkludert brann, vann og tyveri 
Kontakt meg om håndverkerforsikring

Komplett forsikring for håndverker

Vi har gjort det enkelt for deg som håndverker å være riktig forsikret. Siden vi kjenner bransjen og hvilke forsikringsbehov du har som håndverker, har vi samlet det du må ha i en og samme forsikring. 

Rettslig erstatningsansvar
Skade du kan påføre andre
eller andre sine ting er dekket.

Kontraktsarbeid
Betyr at materialer og arbeidstimer
som tilføres de ulike prosjektene er forsikret iht. Bustadoppføringslova eller Norsk Standard.  

Verktøy og utstyr
U
avhengig av hvor ditt verktøy og utstyr befinner seg er det forsikret.

Ta kontakt med banken i dag for å forsikre din håndverkerbedrift.

Vi anbefaler i tillegg: