Forsikring av drosje

Vi forsikrer drosjer, maxitaxi og biler med turløyve inntil 16 personer og reservedrosjer.
  • Forsikringen kan utvides til å dekke avbrudd inntil 3.000 kroner per dag
  • Ekstrautstyr inntil 60.000 kroner er inkludert i kasko
  • Dekker taksameter og kommunikasjonsutstyr i drosjen
Kontakt meg om forsikring av drosje

Vi har tenkt på alt, så du skal få slippe

Dette dekker forsikringen

Se hvilken forsikring som passer deg og ditt behov. 

Kasko Delkasko Ansvar
Vognskade

Taksameter og kommunikasjonsutstyr
Utvidet totalskadegaranti
Ekstrautstyr inntil 60 000 kroner
Ransforsikring

Brann

Tyveri


Glass

Redning

Ansvar


RettshjelpOpplysningene her er forenklet og forkortet i forhold til fullstendige vilkår. 
Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer - vi er her for å hjelpe deg!