Valg av innskytervalgte medlemmer til generalforsamlingen i Odal Sparebank foregår elektronisk i perioden fra 20. til 26. februar.

For å ha stemmerett må du være myndig og ha hatt et innskudd på egen konto på minst 2.500 kroner de siste seks måneder. Det holder ikke å stå som disponent på en innskuddskonto, du må stå som eier.

Trykk her for å stemme (ekstern lenke til Kantega)!

Avstemning

Det skal velges tre medlemmer til generalforsamlingen.

De tre kandidatene med flest stemmer blir innskytervalgte medlemmer i Odal Sparebanks generalforsamling.

Kandidatene med flest stemmer av dem som ikke blir valgt inn, vil ved behov bli valgt inn som varamedlemmer i generalforsamlingen.

Ved stemmelikhet mellom kandidater, legges valgkomiteens innstilling til grunn.

Trykk her for å få opp liste over nåværende medlemmer og trykk her for å lese bankens vedtekter

Bistand til stemmegivning

Dersom stemmeberettigede kunder trenger bistand til å stemme, kan du få hjelp til å avgi elektronisk stemme ved våre kontorer på Sand, Skarnes, Kongsvinger og Kløfta innenfor ordinær åpningstid.

Husk å ta med deg BankID dersom du skal stemme i bankens lokaler!

Kandidater til generalforsamlingen

Valgkomiteen har innstilt på de tre øverste navnene på listen.

  1. Anne Cathrine Holth
  2. Lars Atle Nymoen
  3. Anders Nygård
  4. Anita Bunes
  5. Bjørn Peter Sandmo
  6. Jan Even Rønning

Nærmere beskrivelse av hver kandidat finnes inne på valgportalen.

Trykk her for å stemme (ekstern lenke til Kantega)!

Husk at BankID aldri skal deles med andre!