logobank

 

Tillitsvalgte i Odal Sparebanks etter valgene 2023

 

Navn

Periode

Leder i generalforsamlingen

Morten Engen

2022-2023

Nestleder i generalforsamlingen

Hege Nordgaard

2022-2023

 

 

 

Styret

 

 

Leder

Karl Erik Rimfeldt

2023

Nestleder

Stine Lilleseth

2023-2024

Medlemmer

Kari Lagertha Gjelsnes

2023

 

Petter Nybakk

2023-2024

 

Øivind Rudshaug

2022-2023

 

Torunn Augdal Granli

2022-2023

 

 

 

Varamedlemmer

Hege M. Mangseth

2023-2024

 

Terje Harstad

2023-2024

 

Jane Torgersen

2022-2023

 

 

 

Valgkomiteen

 

 

Leder

Morten Holmen

2023

Medlemmer

Jørgen Bekken

2023-2024

 

Kari Elisabeth Holst Larsen

2023

 

Pia Andrea Gressberg Helgedagsrud

2022-2023

 

Anne Cathrine Holth

2023-2024

 

 

 

Varamedlemmer

Amund Holen

2023-2024

 

Monica Rasen

2023-2024

 

Trygve Grønberg

2022-2023

 

 Medlemmer av Odal Sparebanks generalforsamling etter valgene 2023

 

Navn

Periode

Innskytervalgt Odal

Trygve Grønberg

2022-2025

 

Kristin Skogstad

2022-2025

 

May Ingunn Ukkestad

2022-2025

 

Amund Holen

2022-2025

 

Monica Rasen

2021-2024

 

Hege Elisabeth Nordgaard

2021-2024

 

Morten Engen

2020-2023

 

Anne Cathrine Holth

2020-2023

 

 

 

Innskytervalgt Kongsvinger

Pia Andrea Gressberg Helgedagsrud

2022-2025

 

 

 

Innskytervalgt Romerike

Kari Elisabeth Holst –Larsen

2020-2023

 

 

 

Kommunevalgt Nord-Odal

Njål Føsker

2020-2023

 

 

 

Kommunevalgt Sør-Odal

Morten Holmen

2020-2023

 

 

 

Valgt av ansatte

Sigrun Thoner

2022-2025

 

Anette Aaen

2022-2025

 

Jan Fredrik Myren

2020-2023

 

Lars Petter Musiol

2020-2023

 

 

 

VARAMEDLEMMER

Navn

Periode

Varamedlemmer innskytervalgt

Guttorm Moss

2022-2025

 

Robert Einar Ankill

2022-2025

 

Bjørn Peter Sandmo

2023-2026

 

Anita Bunes

2023-2026

 

 

 

Varamedlemmer Kommunevalgt Nord-Odal

Ole Theodor Holth

2020-2023

 

 

 

Varamedlem Kommunevalgt Sør-Odal

Heidi Hitland

2020-2023

 

 

 

Varamedlem valgt av ansatte

Jon André Kleppe

2022-2025

 

Elin Smith

2022-2025