Åpenhet

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven fremmer virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og skal sikre allmenheten tilgang til informasjon. 

Loven pålegger virksomhetene en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, både av egen virksomhet og av forretningspartnere.

Nedenfor finner du Odal Sparebank sin redegjørelse etter åpenhetsloven for perioden 1. juli til 31. desember 2022, samt Odal Sparebanks retningslinjer for innkjøp.