4. mars etablerte Odal Sparebank seg med to faste rådgivere i Eidsvoll. Vi er i en oppstartsfase samlokalisert med Eie eiendomsmegling i Gladbakkgutua 20 på Råholt.

– Øvre Romerike og Eidsvoll kommune har vært en del av vårt markedsområde siden kontoretableringen vår på Kløfta i 2007, og dette er en naturlig og riktig utvikling for oss – både innenfor privat- og bedriftsmarkedet, sier administrerende banksjef i Odal Sparebank, Torleif Lilløy.

Tydeligere posisjon på Øvre Romerike

Odal Sparebank vil framover ta en enda tydeligere posisjon på Øvre Romerike, og ønsker å bygge videre på den gode relasjonen som ble etablert med Eie eiendomsmegling i fjor.

– Ved å samlokalisere oss i en oppstartsfase, kan vi videreutvikle det gode samarbeidet vårt. Og det skal komme kundene våre til gode, sier Lilløy.

Han får støtte av daglig leder i Eie eiendomsmegling Råholt, Henrik Drabløs, som gleder seg til å ta imot Odal Sparebank i lokalene i Gladbakkgutua 20 førstkommende mandag.

– Når vi nå samlokaliseres, vil vi kunne tilby kundene våre en enda bedre boligreise i tiden framover, og vi vil naturlig nok komme i en enda sterkere posisjon til å nå vekstmålene våre her i Eidsvoll og på Øvre Romerike for øvrig, sier Drabløs.

Odal Sparebank har arbeidet med etableringen siden intensjonsavtalen om sammenslåingen mellom Sparebank1 Østlandet og Totens Sparebank ble offentlig kjent i januar. 

– Vi har hatt en god utvikling de siste årene, og i 2023 ønsket vi blant annet 20 nye medarbeidere velkommen. Dette gir oss et handlingsrom for ytterligere vekst, sier Lilløy.

Ordføreren svært positiv til etablering

Eidsvoll-ordfører Nina Kristengård er svært positiv til at Odal Sparebank etablerer seg i kommunen.

– En bank med så lange tradisjoner og flotte verdier er kjærkomment. Odal Sparebank er opptatt av lokalsamfunnet, der barn og unge skal vokse opp, leve og ta del i aktiviteter. De bidrar mye inn i frivilligheten i form av gavemidler, og er opptatt av bærekraft og inkludering.

– Odal Sparebank er en solid bank, men også rådgiver, eiendomsmegler og har regnskapstjenester, sier Kristengård, som ønsker banken velkommen til kommunen.

Gir tilbake til lokalsamfunnet

Under den offisielle åpningen 8. mars, delte Odal Sparebank ut midler fra inkluderingsmillionen til enkelte lag og foreninger fra Eidsvoll som er innvilget støtte.

– Odal Sparebank gir i år rekordmye tilbake til frivilligheten og lokalsamfunnet, og dette skal også komme kunder og lag og foreninger i Eidsvoll til gode, sier Lilløy.

– Vi ønsker alle eksisterende og potensielle nye kunder velkommen innom, legger Lilløy til.