Odal Sparebank er opptatt av inkludering; at alle barn og unge skal vokse opp i trygge, gode lokalsamfunn med gode fritidsaktiviteter for alle. 
Nå har vi bevilget 1 million kroner ekstra der lag og foreninger kan søke om midler til gode tiltak og prosjekter innenfor inkludering.

Vi vil prioritere tiltak som inkluderer barn og unge som trenger det mest, og vi er opptatt av gode, åpne tiltak eller arrangementer som kan tilbys gratis. 
Tiltak som gir glede og mestring i hverdagen for våre unge.

Vi ønsker å støtte konkrete prosjekter framfor daglig drift.

De ordinære gavemidlene utlyses med eget søknadsskjema i starten av februar.

Søknadsfrist 31. januar 2024