innboforsikring

Innbo

Vår grunnforsikring omfatter tapet ved brannskader, vannskader og tyveri, samt naturskade av møbler og gjenstander i hjemmet ditt.Forsikringen omfatter også rettshjelp. 

Med vårt beste alternativ, Innbo Pluss, er du enda bedre forsikret dersom noe skulle skje.