Grønt rammeverk

Odal Sparebank med grønt rammeverk

Odal Sparebank har som en del av vårt engasjement for bærekraftig strategi etablert et grønt rammeverk for utstedelse av seniorobligasjoner. Etableringen av et grønt rammeverk er en del av bankens strategi for å styrke fokus på bærekraft både internt i organisasjonen og mot bankens kunder.

Swedbank har vært engasjert som grønn rådgiver for Odal Sparebank.