Gå til Innlogging i nettbanken din, legg inn fødselsnummer (11 siffer), og trykk Neste

  1.   Dersom du kommer rett til BankID pålogging kan du benytte det samme passordet som tidligere, og ta i bruk din BankID med en gang. Brikken trenger ikke aktiveres. Husker du ikke passordet kontakter du oss for å få tilsendt nytt

  2. Dersom du kommer til BankID avtale, trykk på Start og følg stegene videre. Når avtalen er aktivert, bruk det samme passorde du fikk på sms eller i posten. Du blir da bedt om å lage et nytt personlig passord. Dette passordet er det viktig at du husker, og aldri deler med noen - selv ikke med familie, oss i banken eller til for eksempel politiet. 

Merk! Vi anbefaler deg ikke å lagre passordet dersom du får valg om dette!