Studien som ble utført ved avdeling for helseledelse og helseøkonomi ved Universitet i Oslo (UiO) viser at sykefraværet i snitt er 0,4 - 0,5 prosentpoent lavere i bedrifter med helseforsikring. Avdelingen ved UiO har dermed klart å dokumentere at private helseforsikringer faktisk får ned sykefraværet. – Ja, private helseforsikringer har en effekt på sykefraværet, sier professor Terje P Hagen ved senteret som er en av forskerne bak studien.  

På Finans Norge sine sider kan vi lese at professor Terje P. Hagen påpeker at private helseforsikringer har en effekt på sykefraværet. Et enkelt regnestykke som Hagen har utført med NHOs og Finans Norges tallgrunnlag, viser at privat helseforsikring er bedriftsøkonomisk lønnsomt dersom forsikringen bidrar til å redusere sykefraværet i bedriften med 0,4 prosentpoeng. Mens sykefraværet for industribedrifter uten forsikring i snitt ligger på 6,8 prosent, er det kun 6,1 for de med forsikring.

Høyere sykefravær i Norge
I Norge har vi høyere sykefravær enn andre land i Nord-Europa, med et snittfravær på 6,5 prosent for tiden. Dette varierer mye fra bransje til bransje. Studien viser nå at sykefraværet i snitt er 0,4 til 0,5 prosentpoeng lavere i bedrifter med privat helseforsikring.  

Kilde: Finans Norge og bladet Velferd