jente leser i parken

20 viktige ord og uttrykk du bør kunne om kredittkort

Å forstå "bankspråk" er ikke alltid like lett. Selv om vi forsøker å gjøre tekstene våre mer folkelige er det fortsatt en del ord og uttrykk vi ikke klarer oss uten. Vi har valgt de 20 viktigste begreper innen kredittkort og kredittkortbruk du bør kunne.