Torsdag 9. juni ble det kåret en vinner av arkitektkonkurransen for det nye bygget. Det var som kjent fire utkast med i konkurransen, men det var «Samling» fra Arkitektfirma Helen & Hard AS som gikk av med seieren. Juryen var enstemmig.

Juryen består av: Odd Rune Andersen (styreleder Odal Sparebank, juryleder), Knut Nafstad (banksjef), Eli Skoland (Nord-Odal Høyre), Gunnar Nygård (Nord-Odal SV), Jonas Nordsted (arkitekt, Norske arkitekters landsforening), Rune Sør-Reime (arkitekt, Nord-Odal kommune), Per Rygh (arkitekt, Norske arkitekters landsforening, jurysekretær).

– Juryen har brukt tid på å finne fram til den beste helhetsløsningen, og da har vi sett på hva som er behovene både for Odal sparebank og bibliotekdriften, ikke bare nå, men også 20–30 år fram i tid. Vi har sett på funksjonaliteten i de ulike forslagene, og juryen har vært enstemmige i sitt valg, sier juryleder Odd Rune Andersen til Odalsportalen.

"Samling" består av 3 etasjer der første etasje er tenkt å huse Odal sparebanks hovedkontor og nytt bibliotek. I 2. og 3. etasje skal det bygges 8-10 leiligheter i forskjellig størrelser. Det er tenkt at interessenter kan inngå kontrakt om kjøp av leilighet på grunnlag av prospekt, før byggestart. De legges altså ut etter selveierprinsippet. Bygget er av trematerialer, har åpne løsninger og et stort atrium i midten. For å få en god utnyttelse av bygget er det tilrettelagt for av sambruk av arealer og funksjoner mellom bank og bibliotek.

Kommunen og banken har ansvar for videre fremdrift for å få bygget realisert. Prosjektet vil bli fulgt opp kommunestyret og i bankens styre, og vi forventer en avklaring innen utgangen av året. Vi gleder oss til å følge prosjektet!