Brev om dette tilbudet er på vei til kunder som fyller 16 år i 2015, og som bor i våre markedsområder. 

Denne oppstartspakken for kjøreopplæring er todelt. Først får du en informasjonskveld der lærer ved Alfa Trafikkskole gjennomgår litt teori og gir nyttige tips til den videre kjøreopplæringa, som skjer sammen med foreldrene. Vi spanderer kaffe/brus med noe attåt.

Den andre delen er en gratis prøvekjøretime ved trafikkskolen. For å få den gratis prøvekjøretimen må du delta på en av informasjonskveldene vi lister nedenfor, være fylt 16 år, og du må ha gjennomført ”trafikalt grunnkurs”. Teorikvelden kan du delta på uansett når på året du fyller. 

På informasjonskvelden mottar du et verdibevis, som skal signeres av foreldre/foresatte og tas med til kjøretimen. Hver enkelt ungdom avtaler selv tid for prøvekjøretimen ved trafikkskolen.

På grunn av stor interesse de siste årene holder vi fire informasjonskvelder. Du velger selv hvilken du vil delta på.

Vi inviterer deg med foreldre/foresatte til:

* mandag 31. oktober          Alfa Trafikkskole, Storgata 8, Kongsvinger, kl. 18.00

* onsdag 2. november          Odal Sparebank Kløfta, Trondheimsvegen 84, kl. 18.00

* tirsdag 15. november        På hjørnet kos & kaffe, Bruvegen 1, 2100 Skarnes, kl. 18.00

* onsdag 16. november        Milepelen (restauranten) Nord-Odal, kl. 18.00

Påmelding til kundeservice@odal-sparebank.no eller 62 97 00 66 senest dagen før den informasjonskvelden du ønsker å delta på.

Velkommen til oss!