En identitet er så mye mer enn bare et navn og et nummer. Du eksisterer ikke uten, og hele livet ditt er bygget opp rundt elleve små tall. Dermed er identiteten din noe av det mest dyrebare du eier, og det er det dessverre noen som vet å utnytte. En stjålet identitet kan i verste fall bli til en årelang kamp som kan koste deg mye tid og penger.

Ta grep selv

Finansnæringen er underlagt et strengt regime i hvitvaskingslovgivningen, og har lagt store ressurser i å sikre kontrollmekanismer og kompetansen blant de ansatte. Men det aller beste er om vi hjelper til selv. Ved å følge enkelte forholdsregler, kan du gjøre jobben mye vanskeligere for kriminelle. Her får du seks gode råd:

1. Oppgi aldri sensitiv informasjon til ukjente over telefon, e-post eller internett, med mindre du selv har tatt intiativ til kontakt.

2. Invester i en lås til postkassen din, og gjør det umulig å endre adresse over nett. Dette kan Posten hjelpe deg med.

3. Pass godt på dokumenter som inneholder personopplysninger. Disse bør enten vært låst inne i en safe eller bankboks, eller brennes/makuleres.

4. Bruk brannmurer, virusprogrammer og antispionprogrammer til å beskytte din private datamaskin.

5. Tenk over hva du legger ut på sosiale medier. Mange kriminelle samler opp informasjon over tid, før de slår til. Slike angrep kan ende opp med å bli svært omfattende og kostbare.

6. Pass på at hele familien har god kjennskap til hvordan man bruker internett på en trygg måte. Det inkluderer blant annet valg av passord, klikking på ukjente lenker og surfing på sikre nettsider.

Mer forsiktige

- Fra 2014 har antall ID-tyverier gått ned, for første gang. Folk har blitt mer bevisste, men det mangler fortsatt en grunnleggende holdning i næringslivet om at identitetskontroll er viktig for å sikre kunden, ikke bare bedriften, sier Christian Meyer i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS).

Meyer er prosjektleder for ID-tyveriprosjektet idtyveri.info som har som formål å redusere og bremse omfanget av identitetstyverier, samt misbruk av personopplysninger. Til tross for nedgangen, mener han det er god grunn til bekymring, og at det er behov for overordnede regler hvor ID-dokumenter må utstedes på et sikrere grunnlag enn hva som er tilfelle i dag.

- Sakene blir større. Det har de siste årene vært to rettsaker i Oslo Tingrett der beløpene har passert millionen og antall ofre har vært tosifret, sier han.

Følg med i postkassa

Om du blir utsatt for ID-tyveri, vil du sannsynligvis ikke avdekke selve tyveriet selv.

- Du oppdager det når den stjålne identiteten faktisk blir benyttet. Da vil en person som oftest ha tilgang til kundens personinformasjon, og i noen tilfeller er også legitimasjonsdokumenter forfalsket, sier Steingrim Soug, sikkerhetssjef i Eika Gruppen.

Den enkleste måten å oppdage et ID-tyveri på, er å følge med i postkassa. Mottar du for eksempel regninger, gjenpartsbrev etter kredittsjekk eller meldinger om adresseendringer du ikke kjenner til, er det stor fare for at du er blitt utsatt for tyveri. Du bør også se etter ukjente transaksjoner på kredittkortregningen din.

- Det viktig å være årvåken og ha oversikt over personlig økonomi. Mottar du informasjon fra leverandører av tjenester/varer du ikke kjenner til, er det viktig at du raskt avklarer hvilket forhold disse leverandørene mener de har til deg. Dette er en tidskritisk prosess, understreker Soug.

Slik unngår du kortsvindel

Min identitet er stjålet – hva nå?

Får du mistanke til dine personlige opplysninger har havnet i hendene på kriminelle, bør du altså raskt ta affære for å begrense skadene.

- Det er viktig å anmelde alle slike forhold, uansett om de blir etterforsket eller ikke, sier Christian Meyer.

Deretter må du begynne å rydde opp i rotet, og skaffe en oversikt over omfanget av tyveriet.

- Kunden har ikke noe ansvar for handlinger andre begår i kundens navn så lenge ID-en er stjålet. Men du kan bli gjort medansvarlig hvis du ikke melder fra om tyveriet når du oppdager det, har vært uaktsom eller har medvirket til tyveriet, forklarer Soug.

Kilder: Jan Daniel Juniszewski - FNO, Idtyveri.info, Datatilsynet, Nettvett.no.