Våren er høysesong for kjøp og salg av boliger. Kanskje er du en av dem som akkurat nå sitter og blar deg gjennom prospekt etter prospekt på finn.no?

Da har du kanskje også lagt merke til en del forkortelser og uttrykk som ikke alltid er selvforklarende. Hva inkluderes i et P-rom? Og hvem er disse gjenboerne som stadig blir nevnt?

Her ordboken for deg som er på boligjakt:

Ulike leilighetstyper:
Andelsleilighet: En leilighet som er knyttet til en andel i et borettslag.
Aksjeleilighet: Leilighet i en boligeiendom som er organisert som aksjeselskap.
Selveierleilighet: Du har enerett til å bruke selve leiligheten, men hele eiendommen eies sammen med andre seksjonseiere.

Areal:
P-rom: Primærrom er oppholdsrom i boligen din, typisk stue, kjøkken, soverom, bad, vaskerom og gang.
S-rom: Sekundærrom er uinnredede rom, for eksempel bod og garasje.
BRA: Bruksarealet er hele arealet innenfor ytterveggene. Samlet bruksareal er P-rom pluss S-rom.
BTA: Bruttoarealet er «alt». Alle gulvflater, og inkludert inne- og yttervegger, er med i bruttoarealet.
Fellesareal: De delene av eiendommen som ikke disponeres eksklusivt av én seksjonseier, slik som lekeplasser og trappeoppganger.

Priser og kostnader:
Prisantydning: Prisen selgeren og megleren forventer å få for boligen.
Fellesgjeld: Det er den gjelden borettslaget har felles. Andel fellesgjeld er den delen av fellesgjelden som hver enkelt leilighet står ansvarlig for.
Felleskostnader: Kalles ofte «husleie» og dekker ting som strøm til fellesareal, snøbrøyting og lignende.

Andre ord og uttrykk:
Gjenboere: Brukes ofte om bygning eller bolig med innsyn til en annen bolig, for eksempel over gårdsrommet i bygårder.
Dokumentavgift: Avgift til staten når eiendomsretten til fast eiendom blir tinglyst. Den betales av kjøper og utgjør 2,5 prosent av kjøpesummen. Gjelder ikke ved kjøp av andels- eller aksjeleilighet.
Energimerking: En ordning for å evaluere byggets energikvalitet. Går fra A (best) til G (dårligst).