Odal Sparebank skal, i samarbeid med Innovasjon Gardermoen, Klosser Innovasjon og Høgskolesenteret i Kongsvinger, dele ut bærekraftsprisen for andre år på rad. Nå kan du nominere din kandidat til prisen!

– Prisen har som mål å finne og anerkjenne bedrifter, innenfor alt fra landbruk til industri, som har tatt konkrete grep for å drive mer bærekraftig og lønnsomt. Vi ønsker å løfte fram både små og store tiltak for klimasmart og bærekraftig næringsliv, sier administrerende banksjef i Odal Sparebank, Torleif Lilløy.

Nominer din kandidat!

Bedrifter fra Øvre Romerike, Kongsvinger, Eidskog, Sør-Odal og Nord-Odal kan nomineres til prisen, og virksomheten må ha etablert rutiner for kontinuerlig forbedringsarbeid med bærekraft og utmerket seg innenfor minst ett av disse tre elementene:

  • E: Environment – klima og miljø
  • S: Social – sosial bærekraft
  • G: Governance – selskapsstyring/kjernedrift

Fagjuryen, som består av Lilløy, Lars Gillund fra Klosser Innovasjon, Remy Skogstrand fra Innovasjon Gardermoen og Vegard Herlyng ved Høgskolesenteret i Kongsvinger, skal vurdere hvem som skal få prisen for 2023. Nå ønsker Odal Sparebank å få inn gode kandidater til prisen.

Vet du om en bedrift som fortjener å motta Odal Sparebanks bærekraftspris for 2023, kan du nominere virksomheten ved å trykke her.

Nominasjonsfrist er 10. mars.

Roser initiativ til bærekraftspris

Lars Gillund, daglig leder ved Klosser Innovasjon, mener bærekraftsprisen vil bidra til å skape engasjement og interesse for bærekraftige initiativer.

– Med denne prisen ønsker vi å stimulere bedrifter i regionen til å omfavne et helhetlig bærekraftsfokus, som vil gi lønnsom virksomhet over tid. Bærekraft er god butikk, sier Gillund, og får støtte av Vegard Herlyng, daglig leder ved Høgskolesenteret i Kongsvinger.

– Det er mange små og store virksomheter som gjør mye godt bærekraftsarbeid i hverdagen. At Odal Sparebank har tatt initiativet til en slik pris er veldig bra. Økt fokus på alt det positive som skjer, og heder og ære til noen av de som fortjener det, er bra for regionen, slår Herlyng fast med et smil.

Utvider nedslagsområdet for prisen

Da bærekraftsprisen ble delt ut for første gang i fjor, var det kun bedrifter i Kongsvinger, Odalen og Eidskog som kunne nomineres. Nytt av året er at virksomheter også på Øvre Romerike kan forslås som kandidater – og vinne prisen.

Remy Skogstrand, daglig leder ved Innovasjon Gardermoen, er siste tilskudd til fagjuryen – og glad for at bedrifter på Øvre Romerike også kan stikke av med prisen på 200.000 kroner og et diplom med bilde av Kåre Tveter.

– Det er utrolig viktig å kunne fremme arbeidet rundt det grønne skiftet ikke bare lokalt, men at vi ser på det som et regionalt prosjekt. Ved å jobbe sammen både på Øvre Romerike og Kongsvingerregionen, har man større samarbeidsarenaer og kan bruke kunnskap på tvers av behovene som man ser lokalt og hver for seg. En slik pris er med på å fremme viktigheten av dette arbeidet, og vi i Innovasjon Gardermoen er glade for å få være med, sier Skogstrand.

Trykk her for å nominere en kandidat til bærekraftsprisen!