Vi lever opp til vår visjon om å utgjøre merverdi for kunder og lokalsamfunn, og deler i disse dager ut hele 2,5 millioner kroner!

I tillegg til vår årlige gavetildeling, så ønsket vi i år å bidra med ytterligere 1 million kroner til frivilligheten. Det er og har vært, krevende tider for mange og vi ønsker å ‘ta en for laget’. Vi fikk inn totalt ca. 150 søknader, og midlene er nå fordelt. Vi sender i disse dager ut meldinger til alle som har søkt.

Hovedtyngden av midlene går til tiltak rettet mot barn og unge, og tiltak som bidrar til trygge og gode oppvekstvilkår. Idrettslagene favner veldig mange barn og unge, og kulturlivet har også fått sin del. På de ekstraordinære gavemidlene anbefalte vi også grende- og samfunnshus å søke, idet vi erfarte at mange av disse ikke fikk tiltakspakker fra staten. Grendehusene har mistet mye av sine inntekter når alle arrangement ble utsatt.

Situasjonen har normalisert seg noe, men for mange lag og foreninger er det fremdeles vanskelig; med avlysning av arrangementer og usikkerhet framover. Vi i Odal Sparebank har i en årrekke bidratt med sponsormidler og gaver i våre markedsområder, og vi ser at det vi gjør blir verdsatt. Å ha gode og trygge lokalsamfunn blir stadig flere opptatt av - og ser verdien av. 

Lag som fikk av de ordinære gavemidlene

Lag som fikk av de ekstraordinære gavemidlene - en for laget