Flere av våre kunder har de siste dagene blitt oppringt fra noen som oppgir at de ringer fra Odal Sparebank. De sier at i forbindelse med at vi skal bytte datasystem trenger de å få verifisert kundens fødselsnummer og adresse – samt at de ber om informasjon om BankID. Dette er svindel!! Ikke oppgi denne type informasjon over telefon eller på annet vis!

Dersom du har fått en slik telefon, ta kontakt med oss på e-post: kundeservice@odal-sparebank.no eller telefon 62 97 00 66.

 

Slik kan du unngå å bli svindlet:

  • Husk at banken din aldri vil spørre deg om å oppgi beskyttelsesverdig informasjon, som passord, brukernavn eller kortinformasjon
  • Du skal aldri dele dine passord med noen. Ikke engang med de du kjenner!
  • Stol aldri blindt på innhold i meldinger eller e-poster, selv om det ser ut til å komme fra banken din, eller noen du stoler på.
  • Ikke klikk på mistenkelige lenker for å se hvor de fører.
  • Vær oppmerksom på språk og innhold i meldinger og på telefon.
  • Vær ekstra oppmerksom hvis avsenderen har et utenlandsk telefonnummer.
  • Ikke besvar tekstmeldingen eller e-poster. Det kan koste deg dyrt.