Norges Bank satte opp styringsrenten med 0,25 % før jul, og signaliserte samtidig at dette kan være siste renteendring på en god stund.

Odal Sparebank har i etterkant besluttet følgende endring:

Utlån settes opp med 0,2 %, mens innskudd settes opp med inntil 0,25 %. 

For nye lån gjelder prisene fra 15. januar 2024. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 15. mars 2024.

Alle kunder som blir berørt vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten.