I tillegg til vår årlige gavetildeling, så ønsker vi å bidra med ytterligere 1 million kroner til frivilligheten.

Det er krevende tider som preger oss alle; som enkeltpersoner og lokalsamfunn. Vi ønsker å bidra til at frivilligheten er i bedre stand til å blomstre igjen når situasjonen etter hvert normaliserer seg. Vi har derfor etablert en egen pott på 1 million kroner som man kan søke om støtte fra.

Disse midlene skal bidra med økonomisk hjelp til lag, organisasjoner og foreninger, som går gjennom en vanskelig periode i den krisen som nå rammer oss alle.

Alle lokalsamfunn er avhengig av frivilligheten; den er selve limet i lokalmiljøet. Vi ser at fritidsaktiviteter stopper opp, arrangementer avlyses og at mange har en generell bekymring for framtida.

Lokale samfunnshus og grendehus er sjølve nerven i lokalsamfunnene våre og er viktige å beholde som en lokal møteplass. Vi ser at flere her sliter med å få endene til å møtes, og vi ønsker søknader fra disse også velkommen.

Vi tenker at midlene primært skal brukes som støtte til drift og ikke til investeringer.

Det å ta samfunnsansvar har alltid vært viktig for oss, og vi har vært en god støttespiller og rådgiver for generasjoner. Vi tar vårt samfunnsansvar på alvor og håper dette blir et godt bidrag til våre lokalsamfunn.

Du finner søknadsskjema her, og søknadsfristen er 27. april.