Det å ta samfunnsansvar har alltid vært viktig for oss, og vi vil være en god støttespiller i våre lokalsamfunn. Det er en krevende tid rundt oss ute i verden som preger oss alle. Vi ønsker å bidra til at flyktningene som kommer til våre lokalsamfunn, skal få en meningsfull fritid og føle seg mest mulig inkludert. Her spiller lag og foreninger en veldig viktig rolle.

Lag og foreninger kan derfor her søke om midler til prosjekter de ønsker å sette i gang, for å hjelpe flyktningene i en vanskelig tid. Flyktningene som kommer hit har hatt en tøff tid i sitt hjemland, og vi kan alle bidra til at de får en bedre hverdag.

Her er det ingen søknadsfrist - søknadene blir behandlet og vurdert fortløpende. Ved tildeling utbetales midlene etter nærmere avtale.


Søk om midler her!