Odal Sparebank fortsetter å vokse, og blir nå majoritetseier av regnskapsfirmaet Zynkron med sine 21 ansatte i Kongsvinger og Eidskog.

Odal Sparebank har siden februar i år vært minoritetseier med 40 prosent av aksjene, men dobler nå sin aksjebeholdning i Zynkrons eierselskap, Resultat Regnskap Holding As.

– Vi går inn i dette med et langsiktig perspektiv, for å sikre lokalt eierskap, gi kundene våre en mer komplett leveranse, og forhåpentligvis på sikt oppleve felles vekst i kundemasse og omsetning. Sammen skal vi bli enda sterkere, sier administrerende banksjef i Odal Sparebank, Torleif Lilløy.

Daglig leder i Zynkron, Mats Stenseng, mener oppkjøpet er med på å skape og utvikle trygge og gode arbeidsplasser i Kongsvingerregionen.

– Vi i Zynkron er opptatt av lokal tilstedeværelse og nærhet til våre kunder, og dette er grunnverdier vi deler med Odal Sparebank, sier Stenseng.

– Både bank og regnskap lever av å skape gode kundeopplevelser. Vi ser at kunder som har flere produkter hos oss, er de aller mest fornøyde. En av måtene vi kan skape enda bedre kundereiser på i framtiden, med stadig økende krav og behov for trygge, gode og enkle tjenester, er å videreutvikle de etablerte samarbeidene vi har, forklarer Lilløy.

Stenseng trekker fram at et tett samarbeid mellom bank og regnskap også vil kunne bidra til å løfte Zynkron på andre viktige områder, blant annet markedsføring, bærekraft og antihvitvask.

Torleif Lilløy, administrerende banksjef i Odal Sparebank, blir ny styreleder i Resultat Regnskap Holding As og Zynkron As.

Zynkron har hovedkontor i Engens gate på Kongsvinger, samt kontor i Møllegården på Magnor.