Odal Sparebank har inngått en samarbeidsavtale på Romerike med markedsledende Eie eiendomsmegling. Sammen skal vi gjøre det enklere for deg å selge bolig.

Mange opplever at prosessen med å selge bolig er omfattende og vanskelig. Det kan være behov for å gjennomføre flere individuelle møter med både bank og eiendomsmegler, og det er ikke alltid like enkelt å ha full oversikt over at alle detaljer blir ivaretatt. Dette vil vi gjøre noe med.

– Ved å samarbeide vil vi kunne forenkle salgsprosessen, og tilby kundene en åpen dør og personlig rådgivning. Det blir færre å forholde seg til, og hjelpen vil bli gitt fra ett og samme sted. Dette er sømløs rådgivning i praksis, sier avdelingsbanksjef i Odal Sparebank, Henriette Brandser Nøss, og daglig leder i Eie eiendomsmegling, Henrik Drabløs.

Samarbeid som bedrer kvaliteten

Samarbeidsavtalen mellom Odal Sparebank på Kløfta og Eie eiendomsmegling trådte i kraft nylig, og 1. september åpnet Eie et nytt kontor på Råholt. Dette er et område som Odal Sparebank også ønsker å vokse i.

– Eie eiendomsmegling har hatt en formidabel vekst de siste årene, og er nå markedsledende i Ullensaker kommune. Da vi ble forespurt et samarbeid med en så spennende bank som Odal Sparebank, var det ikke noe tvil for oss. Dette var noe vi helt klart ønsket oss, forklarer Drabløs.

Selv om samarbeidet fremdeles er helt i startgropa, kan Nøss og Drabløs fortelle om svært positive første uker.

– Det har raskt blitt et tillitsforhold mellom oss, og vi ser at dette kan være utløsende for enda bedre tjenester i framtiden. Tilbakemeldingene fra kundene er at samarbeid mellom bank og megler fungerer godt, sier Nøss og Drabløs.

Tilgjengelighet og responstid

Rent praktisk i hverdagen vil kundene få mulighet til å møte Odal Sparebank og Eie eiendomsmegling sammen, for å få svar på spørsmål de måtte ha i samme møte. Lokalkunnskapen og kjennskapen til hverandres arbeid er også noe kundene skal nyte godt av.

Det jobbes videre med å se på samarbeid under arrangementer, som for eksempel under Kløftadagen, og mulighetene for å ha kontorplass på hverandres lokasjoner.

– I en tid der flere og flere banker lukker dørene og reduserer åpningstider, går vi i Odal Sparebank motsatt vei. Vi trapper opp satsingen vår på personlig rådgivning, og kundene våre skal merke at vi er ledende på tilgjengelighet og responstid.

– Vi gleder oss til å styrke oss ytterligere på øvre Romerike i tospann med Eie eiendomsmegling, sier Henriette Brandser Nøss.

 

Fakta om Odal Sparebank

 • Odal Sparebank er en lokalbank etablert i 1877, med hovedkontor på Sand i Nord-Odal. Banken har også kontorer på Kongsvinger, Skarnes og Kløfta.
 • Odal Sparebank har i overkant av 19.000 kunder.
 • Banken tilbyr et bredt spekter av bankprodukter og tjenester for privatkunder, bedrifter og organisasjoner.
 • Per 1. januar 2024 vil Odal Sparebank ha 61 ansatte.
 • Odal Sparebank sin visjon er skape merverdi for kunder og lokalsamfunn, og har «troverdig, tilgjengelig og modig» som sine kjerneverdier.
 • Odal Sparebank er, sammen med cirka 50 andre lokale sparebanker, eier og en del av Eika-alliansen.

 

Fakta om Eie eiendomsmegling

 • Eie Jessheim hadde offisiell åpning av sine lokaler 1. oktober 2021, mens Eie Råholt åpnet 1. september 2023.
 • 13 ansatte fordelt på de to kontorene (ni på Jessheim, fire på Råholt).
 • Markedsandel Ullensaker: 20 prosent
 • Markedsandel Eidsvoll: 13 prosent
 • Norsk kundebarometer: Eie har Norge mest fornøyde boligkunder (2023, 2021 og 2020)