Norske myndigheter har pålagt bankene å innhente godkjent legitimasjon på alle kunder. Dette fremkommer av hvitvaskingsloven, og hensikten er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.

Selv om vi er en lokalbank og kjenner kundene våre, så hjelper ikke det når kunden og banken har krav på seg til å kunne dokumentere med gyldig legitimasjon. Da er det selve dokumentet som gjelder.

Lena S. Grinna jobber med IT og sikkerhet i banken, og merker seg at det for tiden er lange ventetider for bestilling av pass og Nasjonalt ID-kort. Det jobbes med å legge ut flere ledige timer framover, og For å bestille time kan kunden søke opp nærmeste Politistasjon her.

Hva er godkjent som gyldig legitimasjon?

  • Pass anses som både legitimasjon og reisedokument, og har for voksne en varighet på 10 år.

  • Nasjonalt ID kort med rød ledetekst er godkjent legitimasjon og oppfyller kravene til reisedokument for reiser i EU/EØS landene og Sveits. For voksne har det en varighet på 5 år.
  • Nasjonalt ID kort med grønn ledetekst kan brukes som legitimasjon i Norge. For voksne har det en varighet på 5 år.

Se ellers på Politiets sider for mer informasjon.

De tilbyr pakkepris hvis man vil bestille både pass og ID-kort samtidig. ID-kortet er mer praktisk å ha i lommeboka, enn ett pass.

Hvorfor er det viktig å ha gyldig legitimasjon?

- Det er flere grunner til at kundene våre bør ha gyldig legitimasjon, fortsetter Lena.

- Vi har hatt eksempler på kunder som ikke lenger har førerkort, og dermed ingen legitimasjon. Uten gyldig legitimasjon får du ikke utstedt BankID, MinID eller andre typer identifikasjon for å logge seg på NAV, Skatteetaten, Folkeregisteret ol. Dette skaper store problemer for deg når du skal melde flytting for eksempel. Det må du gjøre digitalt, eventuelt med papirskjema. Men ved å sende inn skjema i posten, må man legge ved gyldig legitimasjon for å få det godkjent. Så dette kan bli en vanskelig situasjon, understreker Lena.

Så oppfordringen fra Lena er klar:

- Få dette i orden først som sist, så har du gyldig legitimasjon klar når du kommer opp i en situasjon der man må fremlegge den, avslutter Lena.