Som en del av vår bærekraftsatsing, har vi nå en egen kampanje på grønn leasing på elektriske varebiler med enda gunstigere rentebetingelser. Kampanjen varer ut året og i denne perioden har vi en rentereduksjon på 0,4% fra standard betingelser.

Leasingkontrakt må være undertegnet i løpet av kampanjeperioden, men det er ikke krav om at leveransen er skjedd.

Med Enova støtte kan din bedrift få inntil 50 000 kr i støtte ved å velge el-varebil. Støtten kommer dere til gode om bedriften velger leasing som finansering i form av lavere leasing kostnader.

Se mer om Enova-støtten her.

Kampanjen er leverandøruavhengig, og du kan handle fritt fra hvilken forhandler du ønsker.

Kontakt din rådgiver for mer informasjon!