Vi er opptatt av å videreutvikle bankens tjenester i tråd med våre næringslivskunders ønsker og behov. Derfor gjennomfører vi blant annet kundemålinger.

Her får kundene mulighet til å gi sine tilbakemeldinger og påvirke bankens framtidige prioriteringer.

Årets kundemåling gjennomføres i perioden 29. august til 28. september.

Undersøkelsen gjennomføres i samarbeid med Kantar/Norsk Gallup, og du vil motta en e-postinvitasjon fra dem med følgende avsender-id: Norsk Gallup, survey@norskgallup.no