Vi tar bærekraft på alvor!

Vi skal, i samarbeid med Høgskolesenteret i Kongsvinger og Klosser Innovasjon, dele ut Odal Sparebanks bærekraftpris!

 • Bærekraft og bærekraftig utvikling er sentrale begreper i vår tid. Enkelt sagt, så handler det om å overlevere kloden til neste generasjoner på en slik måte at de skal ha de samme mulighetene som vi har hatt.
 • Vi ønsker å være med på å sette dette på dagsorden og vil hedre en bedrift som skiller seg ut ved å gjøre kloke valg innen bærekraft, sier adm. banksjef Torleif Lilløy.


  Prisen omfatter bedrifter som har sitt virke i Odalen, Kongsvinger eller Eidskog, og er pålydende hele 200.000 kroner samt et diplom med bilde av Kåre Tveter!

  Kriterier

  Bedriften skiller seg ut innenfor ett eller flere av de tre elementene innen bærekraft;

  E: Environment – klima
  S: Social – samfunnsansvar
  G: Governance – selskapsstyring/kjernedrift

   

 • Denne prisen blir en fin forlengelse av systematisk arbeid med bærekraft i Kongsvingerregionen i flere år. Både offentlig sektor og næringsliv har fokus på å bli mer bærekraftige. Vi er sikre på at denne prisen vil være ytterligere inspirasjon for næringslivet og styrke regionen som Norges grønne hjerte, sier Vegard Herlyng fra Høgskolesenteret.

   

 • En av nøklene til fremtidens konkurransekraft er å levere løsninger og produkter som er bærekraftige. Klosser Innovasjon jobber med å stimulere til grønn vekst i næringslivet i Innlandet og heier på alle som jobber med å gjøre bærekraft til et konkurransefortrinn. En pris som løfter frem bærekraft er viktig da den bidrar til å løfte frem aktører som skaper fremtidsrettede og grønne løsninger til inspirasjon til andre i næringslivet, sier Lars Gillund fra Klosser.
 • Vi tar bærekraft på alvor og jobber seriøst med det på ulike plan i banken. Vi ønsker med denne prisen å bidra til økt bevissthet om bærekraft i bedriftene og ser fram til gode nominasjoner, avslutter Torleif Lilløy i Odal Sparebank.

Forutsatt gode kandidater, deles prisen ut årlig. Dersom din bedrift, eller om du kjenner noen bedrifter som gjør kloke valg og fortjener denne prisen, så send inn din nominasjon inn på skjemaet nedenfor - innen 10. januar 2023.

Skjema for å nominere en bedrift finner du her!

Velkommen med din nominasjon!

Fra venstre: Torleif Lilløy (Odal Sparebank), Ove Ingebrigtsen (Odal Sparebank), Vegard Herlyng (Høgskolesenteret i Kongsvinger) og Lars Gillund (Klosser Innovasjon)