Innskyternes valg til Generalforsamlingen

Valgdag for valg av medlemmer og varamedlemmer til Generalforsamlingen i Odal Sparebank holdes 03.03.22 fra kl. 09.00 – kl. 18.00 i bankens lokaler på Skarnes, Sand, Kongsvinger og Kløfta.

I henhold til § 3-4 i sparebankens vedtekter holdes valgdag for å velge 
medlemmer og varamedlemmer til bankens generalforsamling;

  • 5 medlemmer for 2022 - 2025
  • 2 varamedlemmer for 2022 - 2025

Myndige innskytere i Odal Sparebank som bor i de kommuner banken har 
kontorer i, kan velges som medlem eller varamedlem til bankens generalforsamling.
Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget. 

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste
som medlem av sparebankens generalforsamling, styre eller kontrollkomité i minst en valgperiode.
Klikk her for liste over nåværende medlemmer og klikk her for bankens vedtekter
Dette er også lagt ut i bankens lokaler.

Banken har egen valgkomité som vil innstille på forslag til kandidater.
Stemmeberettigede innskytere kan fremme forslag på kandidater.

Forslagene med angivelse av:

  • kandidatens navn
  • fødselsdato og år
  • yrke
  • postadresse
  • e-post adresse
  • telefonnummer    

må være oversendt banken senest 02.02.22, 4 uker før valget. E-post adresse: post@odal-sparebank.no

Valgkomiteens innstilling blir lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 17. februar 2022.

Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.
Valget vil avholdes digitalt dersom gjeldende smitteverntiltak på valgdagen ikke tillater fysiske møter. 

Informasjon vil bli oppdatert på bankens hjemmeside www.odal-sparebank.no

Sagstua, 6. januar 2022
Morten Engen
Generalforsamlingens leder