Valg til generalforsamlingen i Odal Sparebank 2023

 

Valgdag: 2. mars 2023

 

Det velges over:

  • 2 varamedlemmer

Bare myndige personer kan som personlige innskytere, stemme ved valget.

 

Valgkomiteens innstilling er lagt ut på bankens hjemmesider eller kan fås i bankens lokaler fra 16. februar 2023.
Stemmeberettigede innskytere som ønsker å delta i valget må legitimere seg og møte personlig i banken på valgdagen.

 

Skarnes, 13. februar 2023

Hege Nordgaard

Valgkomiteens leder

 

Informasjon om valget

Valgkomiteens innstilling, stemmeseddel

Odal Sparebanks medlemmer til Generalforsamling

 

Instruks for innskytervalget

Vedtekter Odal Sparebank