Norges Bank økte i forrige uke styringsrenten med 0,25 prosentpoeng. Vi legger dermed en historisk periode med nullrente bak oss; vi går mot en normalisering.

Våre boliglånskunder vil i hovedsak få en økning på 0,2 prosentpoeng og vil fortsatt ha en meget lav rente også etter denne justeringen. Når det gjelder innskudd så vil vi øke renten med inntil 0,25 prosentpoeng.

For nye lån gjelder prisene fra 6. oktober. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 17. november.

Alle kunder som blir berørt, vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten.