Norges Bank satte opp sin styringsrente med 0,25 prosentpoeng den 4. mai. Det er forventet ytterligere renteoppgang framover, men dette avhenger av den økonomiske utviklingen.

Vi setter opp renten på lån og innskudd med i hovedsak inntil 0,25 prosentpoeng. Boliglån for unge, BLU, settes kun opp 0,20 prosentpoeng.

For nye lån gjelder prisene fra 15. mai. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 26. juni 2023.

Alle kunder som blir berørt, vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten.