Norges Bank har igjen økt sin styringsrente, denne gang med 0,5 prosentpoeng. Det er forventet ytterligere renteoppgang i år og neste år.

Vi setter opp renten på lån med 0,5 prosentpoeng. Når det gjelder innskudd så vil renten settes opp med inntil 0,5 prosentpoeng. For nye lån gjelder prisene fra 29. juni. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 16. august.

Alle kunder som blir berørt, vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten.