Norges Bank satte opp sin styringsrente med ytterligere 0,25% den 14. desember. Det er forventet ytterligere renteoppgang framover, men dette avhenger av den økonomisk utviklingen.

Vi setter opp renten på lån med 0,25 prosentpoeng, og når det gjelder innskudd så vil renten settes opp med inntil 0,25 prosentpoeng. For nye lån gjelder prisene fra 21. desember. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 2. februar 2023.

Alle kunder som blir berørt, vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten.