Norges Bank har igjen økt sin styringsrente, med 0,5 prosentpoeng. Det er forventet ytterligere renteoppgang i år og neste år.

Vi setter opp renten på lån med 0,5 prosentpoeng, og når det gjelder innskudd så vil renten settes opp med inntil 0,5 prosentpoeng. For nye lån gjelder prisene fra 26. august. For eksisterende lån og innskudd gjelder prisene fra 11. oktober.

Alle kunder som blir berørt, vil få informasjon i nettbanken eller brev i posten. Varsling på nye priser på innskudd kommer i nettbanken eller brev i posten i september.

Se de nye prisene på innskudd her!